Pasasalamat Dedication Maikling Intro Ang Pagbabalik Bungang-Tulog II Mga Tula Namin ni Kai Amag Ngitngit Kolorum Bitter-Sweet Delight Kanin Baboy I
Dedication Nagsilbing laboratoryo ang isipan dahil maingat nitong sinukat ang pagkatao ko. Labis man o kulang ay nagawa nitong pagtagpuin ang mga piraso ng aking diwa. Hindi ko na napigil pagdikit-dikitin sa malawak na kabuuan nito ang ilang maiikling kwento at tula. Hango sa mga karanasang kapwa hiram at sarili, hindi maaaring basta palampasin dahil parang asin na nagbibigay saysay sa hilig ng dila; parang liwanag na nagsisilbing tanglaw sa mga madidilim na sulok; parang kaluluwa ng hininga.
Pasasalamat
Maikling Intro
Ang Pagbabalik
Bungang-Tulog II
Mga Tula Namin ni Kai
Amag
Ngitngit
Kolorum
Bitter-Sweet Delight
Kanin-Baboy Episode 1
 
contact me

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

www.000webhost.com